Foto av en grupp turister som går mot ett vattenfall.

Vattenfallet Njupeskär i Fulufjällets nationalpark.

Foto: Gunnel Ransed/SGU.

6 mars 2023

GNIST – ett svensk-norskt samarbete för att lyfta geologiskt intressanta platser över nationsgränsen

Inom projektet GNIST har svenska och norska aktörer jobbat för att öka intresset för geologi inom turism i Dalarnas län och Innlandet fylke i Norge. Målsättningen var att utveckla verktyg som kan användas inom besöksnäringen, men även inom samhällsplanering och naturförvaltning för att förmedla och förvalta geologiska naturvärden på ett hållbart sätt.

Geologi är en underutnyttjad resurs inom natur- och kulturturism. För att ta tillvara på dess potential att kunna diversifiera besöksmål och locka fler besökare finns ett behov av större geologisk kunskap inom besöksnäringen. Även inom samhällsplanering behövs geologisk kunskapsöverföring för att skydda och på ett bra sätt förvalta geologiska naturvärden.

Samarbetsprojektet GNIST (Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism) pågick mellan 2020 och 2022 och var delfinansierat av Interreg Sverige-Norge och Region Dalarna. Projektet har resulterat i:

  • En analys av geologisk landskapskaraktär
  • Dokumentation och värdering av geologiskt intressanta platser.
  • Databaser över geologisk mångfald som finns tillgängliga som nedladdningsbara wms.
  • En gemensam kartvisare över svenska och norska geologiskt intressanta platser.
  • Ett kommunikationskit för Siljan Geopark bestående av varumärkesplattform, grafisk profil, skyltmanual och en kommunikationsguide.
  • Kunskapsöverföring till besöksnäringen genom en webbinarieserie om förmedling och geologi.
  • Nya geologiska utställningar vid naturum Fulufjället och naturum Dalarna.

– Vi hoppas att framtida effekter från projektet är en ökad tillgänglighet av geologisk kunskap för natur- och kulturturism som leder till nya möjligheter inom besöksnäringen där geologisk information kan vidareutvecklas av andra. Vi hoppas också att det bättre kunskapsunderlaget som kartvisaren och databasprodukterna är, leder till en ökad möjlighet att ta hänsyn till geologiska naturvärden inom samhällsplaneringen och naturförvaltningen, säger Linda Wickström statsgeolog på SGU.

Projektet har varit ett samarbete mellan Sveriges geologiska undersökning (SGU), Norges geologiska undersøkelse (NGU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norske Parker (NP), Rättviks kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna.

Läs slutrapporten för projektet GNIST – Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism.

Se filmer från projektet i videospelaren nedan. Klicka på ikonen med tre horisontella streck och en liten triangel för att välja mellan olika filmer.

 

FAKTA

Geologisk landskapskaraktär är de utmärkande geologiska kännetecknen i landskapet. Geologiskt arv är områden som är värdefulla för vår förståelse av Jordens utveckling, exempelvis meteoritkrater. Geologisk mångfald är variationerna i geologi (berggrund, mineral, jord, landformer) och geologiska processer i ett område.

Senast granskad 2023-03-06