Bild på palladium.

Palladium används bland annat i bilkatalysatorer.

8 mars 2023

Sjunkande priser på guld, silver och palladium

Flera metallpriser sjönk i februari. Trots att inflationen verkar avta förväntas kommande räntehöjningar. Flera stora ekonomier har låg arbetslöshet och relativt hög produktionstakt i tillverkningsindustrin. Kinas ekonomiska återhämtning är på gång, men är fortfarande i en uppstartsfas. Det fanns därför fortsatt dämpad efterfrågan på flera viktiga metaller.

Priset på järnmalm gick både ner och upp i februari. Prisökningarna som inledde året svalnade av i början av februari. Den instabila fastighetsmarknaden i Kina och efterfrågan från landets stålproducenter är fortfarande en osäkerhetsfaktor på marknaden. Det finns ändå förväntningar på gradvis återhämtning av Kinas ekonomi. Under månadens sista veckor ökade priset och under februaris sista dag nådde priset upp över 130 dollar/ton, en ökning med drygt 3 procent sedan februaris inledning.

Kopparpriset och priset på flera andra basmetaller sjönk under den första delen av februari på grund av en långsammare återhämtning än väntat efter helgdagarna i Kina. Oro fanns också på grund av befarade räntehöjningar från den amerikanska centralbanken. En ökad tillgång på skrot i Kina bidrog också till ett visst överskott på den kinesiska marknaden. Samtidigt fanns optimism gällande Kinas fortsatta utveckling och den politiska instabiliteten i Peru bromsar fortfarande utbudet på den globala marknaden. Detta ledde till att kopparpriset vände och steg under månadens sista veckor.

Guldpriset nådde en bottennotering på 1 827 dollar/tr oz den 23 februari. Orsaken till ett försvagat guldpris var att amerikanska centralbanken troligtvis kommer fortsätta med aggressiva räntehöjningar. Priset på silver sjönk också. Silverpriset prognosticeras ändå öka under kommande år på grund av att ädelmetallen ingår i solpaneler. Priset på både platina och palladium föll under februari. Palladium avslutade februari på en flera års lägstanivå. Det finns ändå förväntningar på att priserna kommer återhämta sig under senare delen av 2023, allt eftersom tillverkningsindustrin i Kina kommer igång. Båda metallerna används i katalysatorer. Platina är också en viktig metall för nya förnybara energikällor eftersom den används i vätgasbränsleceller.

Priserna på litium- och kobolt fortsatte att sjunka i februari, priset på litiumkarbonat av batterikvalitet minskade med drygt 22 procent i februari. En minskad elbilsförsäljning innebar att Kinas batteriproducenter upplevde den lägsta efterfrågan på tre år.

Se statistik för metallprisernas utveckling under februari

Senast granskad 2023-03-08