Bild på kartor och regn.
21 mars 2023

Tydligare information om grundvattennivåer

För att underlätta för de som behöver information om den aktuella grundvattentillgången i landet justerar SGU nu hur kartor och kommentarer för grundvattennivåer visas. Ändringarna gör det tydligare när nivån faktiskt är ovanligt låg eller hög.

SGU har sedan 1984 publicerat och kommenterat kartor som visar avvikelsen från de normala grundvattennivåerna för den aktuella årstiden. Framöver kommer fokus i första hand vara på kartor som visar grundvattennivån i jämförelse med samtliga nivåer, oavsett årstid.

Fördelen med att i första hand se på kartorna för grundvattennivå, snarare än avvikelse, är att det blir tydligare när nivån faktiskt är ovanligt låg eller hög. I de flesta sammanhang är detta viktigare att veta än hur avvikelsen är från normalnivån för en särskild vecka. Till exempel är grundvattennivån mycket mer betydelsefull än avvikelsen för att bedöma risken för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. Avvikelsen kan dock också ge värdefull information, till exempel för att bedöma om det krävs en större påfyllnad än normalt för att få en mer gynnsam grundvattentillgång senare under året.

– Den tidigare informationen, som fokuserat på avvikelse från det normala för årstiden, har i många fall varit bra men ibland lett till missuppfattningar vilket är anledningen till att vi nu vill lyfta fram kartorna för grundvattennivå mer, berättar Eva Hellstrand, hydrogeolog på SGU.

Om man till exempel jämför kartorna för avvikelse i södra Sverige under augusti 2021 med december 2022 är det lätt att få intrycket att grundvattentillgången skulle vara sämre i december 2022 än i augusti 2021 eftersom det är mer rött i kartan då. Att det inte är så blir tydligt i kartorna för grundvattennivå då nivåerna i södra Sverige är låga till ovanligt låga i augusti 2021 medan de är mycket närmare medelnivån i december 2022.

Nya-kartor-mittenbild-2.png

Se kommentarer och kartor över aktuella grundvattennivåer

Se kartor över tidigare grundvattennivåer

Se kartor över framtida grundvattennivåer

Senast granskad 2023-03-21