Foto på en kvinna som sitter på ett berg.

Foto: Henrik Theodorsson/Platåbergens Geopark.

29 mars 2023

Guider och naturvägledare välkomnas till workshop om geoturism

Den 27–28 april arrangerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en workshop i Skövde tillsammans med Sveriges första Unesco globala geopark, Platåbergens geopark. Syftet är att förmedla hur geologi kan användas inom besöksnäringen för att skapa mervärde för såväl näringsidkare som besökare.

Sedan 2013 har SGU arrangerat en återkommande workshop med fokus på geoturism och geoparker. Arrangemanget är ett forum för att visa geologins potential inom besöksnäringen och är en del av SGU:s arbete med att uppmärksamma och värna geologiska naturvärden samt stödja näringslivet i Sverige. Den 27–28 april anordnas workshopen på nytt.

– Årets tema är förmedling. Vi har bjudit in tre talare för att dela med sig av sina erfarenheter om hur man kan berätta om geologi. Vi kommer även att besöka Billingens västra sida och Silverfallens naturreservat och lära oss mer om platåbergen, säger Linda Wickström, statsgeolog på SGU.

I dag finns tre geoparker i Sverige, där en har UNESCO- status och två är nationella geoparker. Fler destinationer är intresserade av att bli geoparker eller arbetar aktivt med geoturism ur olika aspekter. För att bli en geopark måste ett område uppfylla en rad kriterier.

– Geologi är en underutnyttjad resurs inom besöksnäringen, men man behöver inte ha ambitioner att bli geopark för att förmedla geologi. På vår workshop hoppas vi kunna inspirera deltagarna att börja berätta om geologi utifrån deras förutsättningar, säger Linda Wickström.

Workshopen är kostnadsfri och vänder sig till personer som arbetar inom besöksnäringen eller med förmedling på annat sätt. I år samarrangerar SGU och Platåbergens Unesco Globala Geopark.

Läs mer och anmäl dig till geoturismworkshop

Sista anmälningsdag är den 19 april.

Senast granskad 2023-04-14