Bild på människor vid bord.

Energi- och näringsminister Ebba Busch i samspråk med från vänster Björn Bergman, Anneli Wirtén och Mugdim Islamovic.

Foto: Cecilia Irefalk, SGU.

14 mars 2023

Energi- och näringsministern besökte ”Sveriges hetaste myndighet”

Hur påverkas grundvattnet i ett förändrat klimat? Vilka platser kan bli aktuella för lagring av koldioxid? Och hur kan Sverige bli en viktig aktör i säkrandet av de kritiska råvaror som behövs för den gröna omställningen? Det var några av de frågeställningar som energi- och näringsminister Ebba Busch fick tillfälle att samtala om när hon på tisdagen besökte SGU.

– Så roligt att få komma hit till Sveriges hetaste myndighet!

Det utbrast energi- och näringsminister Ebba Busch när hon på tisdagsförmiddagen besökte Sveriges geologiska undersökning i sin hemstad Uppsala. Det var hennes första myndighetsbesök sedan hon tillträdde ministerposten i höstas.

Energi- och näringsministern betonade vilka samhällsviktiga frågor SGU arbetar med och att regeringen värdesätter allt det hårda arbete som många gånger sker i det fördolda.

– Äntligen händer det mycket kring gruvfrågorna. SGU är en viktig myndighet som arbetar med flera av de frågor som är prioriterade för regeringen. Svensk gruv- och mineralnäring är avgörande för att säkra den gröna omställningen, sade ministern.

Hon pratade också lite om det lagförslag, Critical Raw Materials Act, som EU-kommissionen väntas lägga fram på torsdag och där SGU bistått regeringen som expertmyndighet.

Ministern tog även tillfället i akt att prata med flera av myndighetens medarbetare om kritiska råvaror, kartläggning till havs, grundvatten och koldioxidlagring.

Senast granskad 2023-03-14