Abisko.
28 mars 2023

Grundvattennivåer i mars

Mycket nederbörd i början av året i stora delar av Götaland och Svealand har gjort att grundvattennivåerna där är höga eller ovanligt höga i små magasin. I fjällkedjan och i stora delar av Norrland är nivåerna däremot låga eller ovanligt låga, men tack vare en kommande snösmältning kommer också de att stiga betydligt.

I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna stigit mycket i Götaland och Svealand under början på året, framför allt på grund av mycket nederbörd i januari och mars. Nivåerna är därför höga eller till och med ovanligt höga i Götaland och södra och östra Svealand, samt längs den sydligaste delen av Norrlandskusten. Längre norrut i Sverige är nivåerna i stället låga eller till och med ovanligt låga på grund av att nederbörden lagrats som snö under vintern.

Inom ett par månader kommer grundvattennivåerna troligen att sjunka i södra Sverige på grund av att temperaturen stiger och växterna blir alltmer aktiva och tar upp mycket av det vatten som finns i marken. I norra Sverige kommer däremot nivåerna att stiga betydligt i samband med snösmältningen.

Påfyllningen av grundvatten i början av året har också påverkat de stora magasinen positivt, även om det går långsammare än i de små magasinen. Den största förändringen har skett i Götaland där nivåerna på flera platser stigit från ovanligt låga i höstas till höga nivåer nu i mars. I Svealand har påfyllningen inte varit lika markant och där dominerar nivåer under medel, liksom det gör i Norrland.

På ett par månaders sikt är det rimligt att grundvattennivåerna stiger i stora magasin över stora delar av landet. I Norrland beror det på snösmältningen och i Götaland och Svealand på grund av en fördröjd effekt av den nederbörd som kommit hittills i år.

Det är ännu för tidigt att förutsäga hur grundvattennivåerna kommer att bli i sommar, eftersom läget kan förändras om det till exempel skulle bli mycket torrt och varmt. Men som det ser ut nu finns det goda förutsättningar för att nivåerna under försommaren är normala för årstiden i stora delar av Sverige, både i små och stora grundvattenmagasin.

nivaer_sma_mars_maj_2023.png

 

nivaer_stora_mars_maj_2023.png

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2023-03-28