Bild på mark och kartvisaren.

Foto: Fredrik Karlsson/SGU

9 maj 2023

Geokemiska bakgrundshalter i mark

SGU:s nya kartvisare Geokemiska bakgrundshalter i mark visar hur de regionala, naturliga bakgrundshalterna av utvalda grundämnen varierar i ett område. Kartvisaren är ett viktigt stöd för till exempel kommuner som behöver kartlägga förorenade områden.

Markens kemi varierar naturligt vilket ibland kan vara ett problem när man undersöker förorenad mark eftersom vissa områden kan ha mark med halter som naturligt överskrider gräns- och riktvärden för till exempel känslig markanvändning. I SGU:s nya kartvisare Geokemiska bakgrundshalter i mark kan du få en bild av hur de regionala, naturliga bakgrundshalterna av ett antal metaller i ett område varierar.

– Karttjänsten med information om halter av grundämnen kan hjälpa kommuner, landsting och regioner att snabbt få en första bild av hur förorenade olika markområden är, utan att behöva ta markprover, berättar Anna Söderberg, it-utvecklare på SGU.

Grundämnena som applikationen visar är bland andra arsenik, kadmium, krom och bly. I kartvisaren återges också gräns- och riktvärden för olika typer av markanvändning från Naturvårdsverket.

Till kartvisaren Geokemiska bakgrundshalter i mark

Senast granskad 2023-05-09