Bild på vindkraftverk till havs.
4 maj 2023

SGU välkomnar utredning om havsbaserad vindkraft

Regeringen beslutade i dag, den 4 maj 2023, om kommittédirektivet ”En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft”. En särskild utredare ska analysera hur nuvarande regelverk kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv, något som Sveriges geologiska undersökning (SGU) efterfrågat. Uppdraget ska redovisas i juni 2024.

SGU, som i flera sammanhang lyft problemen med nuvarande regelverk, välkomnar regeringens beslut att se över lagstiftningen för havsbaserad vindkraft. 

– SGU har länge sett problem med dagens regler och det var också därför vi i höstas hemställde hos regeringen om en översyn av kontinentalsockellagen som reglerar utvinning på och användning av havsbotten. Vi kan konstatera att regeringen hörsammat oss och att utredningen fått den omfattning vi efterfrågat, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Utredaren ska bland annat titta på en lösning för ensamrätt till etablering, ett anvisningssystem för särskilt lämpliga områden och hur prövningen av havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan samlas i en och samma lag som ger förutsättningar till en samordnad, modern och effektiv prövning.

– De problem som regeringen adresserar i direktivet är brådskande att lösa om vi ska nå målet om ett fossilfritt energisystem till år 2040. Utredningstiden är kort, och vi kommer självklart bistå utredaren på alla de sätt vi kan. Under tiden fortsätter oförtrutet arbetet med de ärenden vi har på bordet, säger Anneli Wirtén.

Senast granskad 2023-05-04