Bild på gråbergsupplag och omslaget till Bergverksstatistik 2022.

Gråbergsupplag vid Kristinebergsgruvan, väster om Skellefteå.

Foto: Carolina Liljenstolpe/SGU

25 maj 2023

Stabil produktion från gruvor trots en skakig omvärld

Svensk malmproduktion nådde under 2022 drygt 87 miljoner ton, en minskning med 2 procent sedan föregående år. Trots en skakig omvärld var läget i den svenska gruvnäringen stabilt. Omsättningen uppgick till 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

Bergverksstatistik är en statistisk sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen som givits ut kontinuerligt i olika former ända sedan 1833. Av statistiken för 2022 framgår bland annat att malmproduktionen i Sverige var 87,2 miljoner ton. Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen (metallgruvor exklusive smältverk) blev för år 2022 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år.

– Trots en skakig omvärld är läget i den svenska gruvnäringen fortfarande stabilt, berättar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Under 2022 var metallpriserna instabila, med flera dramatiska upp- och nedgångar. Världen präglades av geopolitisk instabilitet och ekonomisk oro. Rysslands invasion av Ukraina påfrestade de globala leveranskedjorna och utlöste en energikris. Inflationstakten tog fart i världsekonomin och centralbankerna försökte dämpa utvecklingen genom upprepade räntehöjningar.

Några siffror från Bergverksstatistik 2022:

Bergverksstatistik2022-Omslag.jpg
 • Malmproduktionen i Sverige under 2022 var 87,2 miljoner ton.
 • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv.
 • Den rapporterade sysselsättningen i gruvnäringen för år 2022 uppgick till 7 773 personer.
 • Antalet kvinnor verksamma inom gruvnäringen fortsätter att öka, totalt fanns det 1 993 kvinnor bland de anställda vid gruvbolagen under 2022 vilket motsvarar 26 procent.
 • Prospekteringsinsatserna i världen uppgick till ett värde om 13 miljarder dollar, en ökning med 16 procent jämfört med 2021.
 • Prospekteringsinsatserna i Sverige uppgick till 1 525 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört med år 2021.
 • Antalet undersökningstillstånd ökade till 649 under 2022, jämfört med 587 i slutet av 2021.
 • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2022 års utgång var 165. En ny bearbetningskoncession beviljades under året.
 • Under 2022 gjordes inget utpekande av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.
 • Priset på järnmalm var instabilt under 2022, vid årets utgång hade priset på järnmalm totalt sett minskat med nästan 25 procent.
 • De genomsnittliga priserna på koppar och bly minskade med 5 respektive 2 procent under 2022. Det genomsnittliga priset på zink ökade med 16 procent relativt föregående år.

Ladda ner Bergverksstatistik 2022, Periodisk publikation 2023:01

Läs mer om SGU:s mineralstatistik

Senast granskad 2023-05-25