Bild på guldtackor.

Priset på guld förväntas växla framöver.

30 maj 2023

Dämpad metallmarknad ger dalande priser

Andra kvartalet 2023 bjöd på växlande metallpriser med några prisuppgångar och sedan dalande priser på flera metaller. Marknaden för metaller är dämpad och Kinas industri har fortfarande inte återhämtat sig.

Efter ett starkt första kvartal föll järnmalmspriset under andra kvartalet på grund av lägre efterfrågan från kinesiska stålverk. Priset nådde en lägsta nivå drygt 103 dollar per ton den 11 maj. Den instabila fastighetsmarknaden i Kina och efterfrågan från landets stålproducenter är fortfarande en osäkerhetsfaktor på den globala marknaden för järnmalm.

– Priserna på basmetallerna påverkades av en svag efterfrågan. Efterfrågan från kinesiska byggindustrin var låg under perioden. Våren brukar vanligen vara högsäsong, berättar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Dämpad konsumtion i USA och i Europa satte också spår i prisutvecklingen för både koppar och zink. Lägre energipriser har gynnat europeiska smältverk för zink, men energirestriktioner i Kina gav globala begränsningar. I mars föll kopparpriset till en två månader lägsta nivå för att sedan i april stiga igen på grund av en svagare amerikansk dollar. I mitten av april var priset uppe på 9 086 dollar per ton för att sedan dyka igen. Nickelleveranserna från Indonesien har tilltagit. Svag återhämtning i Kinas ekonomi har dock bidragit till att efterfrågan inte har varit tillräckligt stark. Som ett resultat hade även nickelpriset en dalande utveckling under perioden.

Guldpriset var volatilt under årets andra kvartal. Priset nådde över 2 000 dollar per troy uns under korta perioder i både april och maj. Guldpriset påverkades av den finansiella oron och försvagad amerikansk dollar. Med geopolitiska spänningar och en försvagad amerikansk arbetsmarknad är det också förväntat med volatila guldpriser framöver. Inflationen har dock stabiliserats runt 5 procent, men det finns ändå förväntningar på att den amerikanska centralbanken kan vidta ytterligare räntehöjningar.

Priset på litium nådde en lägsta nivå i slutet av april och har sedan dess ökat med nästan 70 procent. Elbilsförsäljningen i Kina är fortfarande svag, men minskningen av försäljningssiffrorna var mindre än förväntat. Ökat pris berodde också på att försäljningen av elbilar på den amerikanska marknaden gick bättre än vad marknaden förväntade. Koboltpriset sjönk under samma period på grund av en svag efterfrågan och ökad export från Demokratiska republiken Kongo.

Se statistik för metallprisernas utveckling under mars–maj

Senast granskad 2023-05-30