Naturnära jobb
17 februari 2021

Projektet Naturnära jobb föreslås fortsätta

Satsningen Naturnära jobb har redan gett runt 340 tjänster i hela landet under hösten 2020 och SGU och andra ansvariga myndigheter föreslår nu en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen.

Att kapa och försluta gamla borrör samt att inventera grundvattenkällor runt om i Sverige, det är några av de många arbetsuppdrag som utförts inom Naturnära jobb sedan starten 2020. I en delrapport skriver de ansvariga myndigheterna att Naturnära jobb skapar nytta och skillnad för de som är nyetablerade i Sverige och de som varit arbetssökande under en längre tid.

– De jobb som utförs inom Naturnära jobb hade annars inte blivit gjorda och genom att utveckla individen skapar vi en arbetskraftsresurs för bland annat borrbranschen, säger Eva Wendelin, samordnare av uppdraget hos SGU.

Inom satsningen kommer SGU även att vidareutveckla sajten Geopraktisk, en webbguide till praktiska jobb inom tre växande branscher i Sverige: gruvnäring, bergmaterial och borrning. Geopraktisk vänder sig till arbetssökande nyanlända och personer som står en bit bort från arbetsmarknaden.

Upptäck Geopraktisk (nytt fönster)

– Vi ser att effekterna av den här typen av uppdrag ökar om de är långsiktiga. Det är otroligt viktigt att vi får en kontinuitet för att få god effekt av insatsen. Därför föreslår vi en förlängning och utökning av uppdraget istället för den planerade nedtrappningen 2022.

Under 2020 har SGU utbildat Skogsstyrelsens arbetsledare som har jobbat i lag med anställda ute i fält. Generellt är anställningarna i arbetslagen ett år och medarbetarna utvecklas både genom utbildning och arbetsuppgifter. Ett aktivt matchningsarbete genomförs också löpande för att få individen i anställning på den ordinarie arbetsmarknaden, påbörja utbildning eller ges förutsättningar för att starta företag.

Naturnära jobb har följande ansvariga myndigheter: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Sveriges geologiska undersökning.

Naturnära jobb (Skogsstyrelsen, nytt fönster)

Delrapport Naturnära jobb (nytt fönster)

Senast granskad 2021-03-09