Fjällnejlika tål höga kopparhalter och kan indikera förekomst av kopparmalm.

Foto: SGU.

12 februari 2021

Fördelning av medel till geovetenskaplig forskning 2021

SGU:s medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning tilldelas år 2021 fyra olika projekt.

Årets tilldelning av SGU:s medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning går till följande projekt:

• The geochemical cycle of lithium and lithium isotopes in Swedish catchments: Can Li isotopes in river waters be used as a tool for Li exploration? (Madeleine Bohlin, Uppsala universitet)

• The fate and effects of contaminants from newly activated acidic sulfate soils on soft bottom- and associated benthic ecosystems on the Swedish west coast. (Markus Giese, Göteborgs universitet)

• Swedish loess: a unique past dust-climate record and natural resource. (Thomas Stevens, Uppsala universitet)

• Mittuniversitetet, Bioremediering av kvicksilverhaltigt fiberbanksmaterial – en förstudie. (Madelen Olofsson, Mittuniversitetet)

Har ni frågor eller är har ett lite extra stort intresse kring något av projekten, kontakta Therese Bejgarn, FoU-strateg på SGU.

Läs mer om samtliga pågående forskningsprojekt med bidrag från SGU

Läs mer om senaste FoU-dagen på SGU (november 2020) och ta del av presentationerna

Senast granskad 2021-02-12