Grundvatten i ytan

Grundvatten i ytan

Foto: Stina Adielsson, SGU

15 februari 2021

Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

SGU lanserar nya kartvisare med diagram för grundvattennivåer som en del av utbyggnaden och utvecklingen av SGU:s grundvattennät. Kartvisarna är bra verktyg för den som vill se hur nivåerna ser ut mer i detalj på en viss plats.

SGU har tack vare regeringens grundvattensatsning 2018-2020 haft möjlighet att bygga ut och utveckla övervakningen av grundvattennivåer i Sverige. Utbyggnaden resulterade i fler än 270 nya stationer samt en automatisering av 190 tidigare manuella stationer. SGU:s grundvattennät omfattar därför nu drygt 580 nivåstationer.

I samband med denna satsning har SGU också gjort en omfattande uppdatering av de karttjänster som visar grundvattennivåer. Nu lanseras två nya kartvisare med uppdaterade diagramfunktioner för den som vill ha information om grundvattennivåer för en mätstation eller plats:

Den ena kartvisaren presenterar nivådata för mätstationer i SGU:s grundvattennät. Några av nyheterna i denna är nya sökfunktioner och förbättrade diagramfunktioner, vilket till exempel gör det möjligt att rita upp flera stationer samtidigt. Kartvisaren har också fler baskartor för att användare lättare ska kunna se stationerna i förhållande till exempelvis satellitbilder eller SGU:s jordartskarta.

Den andra nya kartvisaren presenterar beräknade nivåer mellan mätstationerna i grundvattennätet för små och stora magasin i ett rutnät i 4 x 4 kilometer över hela Sverige. I kartvisarens diagramfunktion kan användare se hur fyllnadsgraden förändrats i små eller stora magasin för en specifik plats. Det går även att se hur den kan komma att förändras de närmaste månaderna, baserat på olika väderscenarier. Detta kan vara av stor nytta för att bedöma risken för vattenbrist inom den närmsta tiden.

Gå till den nya kartvisaren för mätstationer

Gå till den nya kartvisaren för beräknade nivåer

Läs mer om hur SGU mäter grundvattennivåer 

Exempel på diagram som kan skapas i den nya kartvisaren. Bilden visar nivådata från en mätstation i närheten av Vindeln under en angiven period.

Senast granskad 2021-02-15