Januari

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga

  Ny jordartsinformation finns för områden mellan Uppsala och Stockholm, längs kusten utanför Skellefteå samt söder om Kalmar.

  28 januari 2021

 • Flygmätningar i Närke ger ny kunskap om slättens grundvatten

  De helikopterburna TEM-mätningarna över Närkeslätten 2018 har gett ny kunskap om marken på djupet: SGU har tagit fram en 3D-modell av Närkeslättens geologi och gjort nya bedömningar av grundvattenförhållandena för ett antal delområden.

  27 januari 2021

 • Grundvattennivåer vecka 4

  I de sydöstra delarna av landet finns det stora grundvattenmagasin med nivåer som fortfarande är under eller mycket under de normala för årstiden. När det gäller de små magasinen sker en snabbare återhämtning som gör att nivåerna i större delen av landet är över eller mycket över de normala.

  26 januari 2021

 • Nya berggrundskartor från projekt Sydvästra Norrbotten

  Nu finns nya berggrundskartor för områden kring Porjus, Jokkmokk, Tjåmotis och Luvos i Norrbotten. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och dess geografiska utbredning.

  25 januari 2021

 • Ny rapport om förekomst av kritiska råvaror i Bergslagen

  SGU redovisar nu resultaten av provtagningar och analyser av borrkärnor och gruvavfall från Riddarhyttefältet, Grängesbergsfältet, Yxsjöberg och Stollberg i Bergslagen. Genom metoderna går det att få kunskap om förekomsten av kritiska råvaror i kvarvarande malm och i sandmagasin.

  22 januari 2021

 • Statistik om 2019 års produktion av ballast finns nu att ladda ned

  Den senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats.

  22 januari 2021

 • SGU bidrar till enhetliga geodata för hela EU

  SGU har nu levererat de sista datamängderna som ingår i införandet av Inspire, EUs direktiv för att det ska bli lättare att dela och använda geodata. De datamängder som levererats gäller tillstånd för prospektering och gruvbrytning samt energiresurser.

  21 januari 2021

 • Webbinarium om förbättrad grundvatteninformation

  SGU arrangerar den 16 februari ett webbinarium om nya verktyg och bättre information om grundvattnet. Evenemanget riktar sig till dig som jobbar med Sveriges grundvatten på nationell, regional och kommunal nivå.

  19 januari 2021

 • Planering och samverkan nyckel till hållbar ballastförsörjning i Skåne

  I Skåne län finns stora behov av ballast, men få möjligheter till lokal försörjning. För en mer hållbar materialförsörjning krävs bättre planering och ökad samverkan mellan bransch, kommuner, region och länsstyrelse, konstaterar SGU i en ny rapport.

  18 januari 2021

 • Nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor

  SGU har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor. De nya reglerna, som börjar gälla den första mars, är en modernisering och förenkling av de tidigare föreskrifterna med en anpassning till teknikutvecklingen i branschen.

  15 januari 2021

 • Metallpriser under 2020

  Covid-19-pandemin och den därpå följande nedstängningen kom självfallet att påverka metallpriserna under 2020.

  13 januari 2021

 • Geofysiska flygdata 2020 – SGU:s flygmätningar 60 år

  År 1960 började SGU med geofysisk kartläggning från luften. De första åren letade man efter järnmalm i norra Sverige och mätte endast magnetfältet. Idag, den 4:e januari, släpps data från 2020 års flyggeofysiska mätningar, samt TEM-data från Flinten.

  4 januari 2021