26 januari 2021

Grundvattennivåer vecka 4

I de sydöstra delarna av landet finns det stora grundvattenmagasin med nivåer som fortfarande är under eller mycket under de normala för årstiden. När det gäller de små magasinen sker en snabbare återhämtning som gör att nivåerna i större delen av landet är över eller mycket över de normala.

I norra Sverige syns främst sjunkande nivåer för såväl små som stora magasin, vilket är det normala i januari. I södra Sverige stiger nivåerna ordentligt på många håll i de små magasinen, och även i de stora magasinen sker en återhämtning.

Grundvattennivåer vecka 4

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Små grundvattenmagasin

De små grundvattenmagasinen har på de flesta håll i landet nu nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden. Nivåer nära de normala återfinns främst i sydligaste Götaland, kring Jönköpings län samt i delar av fjällkedjan.

En ordentlig återhämtning syns i södra Sverige och vid normal nederbörd förväntas påfyllningen fortsätta i små magasin i de södra delarna av landet.

Stora grundvattenmagasin

När det gäller de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av södra och nordöstra Götaland, på Öland och i östra Svealand. Nivåer över eller mycket över de normala för årstiden återfinns främst i delar av nordvästra Götaland och västra Svealand, samt i Norrland.

Den senaste tidens nederbörd gör att nivåerna nu återhämtar sig i sydöstra Sverige. Fortfarande krävs dock mer nederbörd än normalt de närmsta månaderna för att få en återgång till en normal situation.

Senast granskad 2021-01-26