November

 • Grundvattensituationen vecka 48

  På många håll har det varit en gynnsam höst för påfyllning av grundvattnet. Grundvattennivåerna är därför på de flesta håll normala eller över de normala för årstiden. I framför allt östra Svealand och nordöstra Götaland är dock nivåerna under de normala för årstiden och förväntas vara så de närmaste månaderna.

  30 november 2021

 • Ny rapport om förekomster av mineral och bergarter i Sala

  En ny rapport från SGU ger en beskrivning av mineralfyndigheter i Sala kommun. Arbetet är en del av projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

  22 november 2021

 • Projektet FRAME visar var potentialen för kritiska råmaterial finns i Europa

  Tillgång till kritiska råmaterial är avgörande för övergången till ett hållbart samhälle med klimatsmart teknik. FRAME-projektet, där SGU har deltagit, har bidragit till att bättre identifiera och visualisera potentialen för ett antal kritiska metaller och mineral inom EU.

  10 november 2021

 • Resultat av SGU:s flygmätningar över Kristianstadsslätten och Listerlandet

  Hösten 2019 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar, så kallade TEM-mätningar, över nordöstra Kristianstadsslätten i Skåne och Listerlandet i Blekinge för att få en bättre bild av geologin och peka ut möjliga framtida grundvattenresurser.

  9 november 2021

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Kraftigt ökande priser för de flesta basmetaller, mest på Zink, till stor del orsakat av att smältverk i Europa halverar produktionen på grund av höga energipriser. Restriktioner och sänkt produktion i Kina håller ner järnmalmspriset.

  8 november 2021