December

 • Användarundersökning för att öka kunskap om förorenade sediment

  SGU har undersökt hur olika yrkesgrupper använder information och data om förorenade sediment. Arbetet är en delrapport från ett regeringsuppdrag för att få fram mer kunskap för att kunna hantera förorenade sedimentområden.

  28 december 2021

 • Ny version av modden BetterGeo för Minecraft

  Modden BetterGeo 3.0 för Minecraft har nu släppts! Den innehåller nya block, funktioner, förmågor och annat nytt, spännande och roligt. Den nya versionen förhöjer spelarens upplevelser i en värld av råvaror; du kan lära dig mer om geologi, naturresurser och viktiga metaller såsom kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller som behövs för energiomställningen i samhället.

  22 december 2021

 • Nya rapporter om grundvatten i Småland, Blekinge, Skåne, Uppland och Gotland

  SGU har kartlagt och beskrivit sju grundvattenmagasin i Småland, Blekinge, Skåne, Uppland och Gotland. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  21 december 2021

 • Mineral och bergartsförekomster i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner

  SGU fortsätter med beskrivningen av mineral- och bergartsförekomster i Västmanland, denna gång i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner.

  21 december 2021

 • Nya berggrundskartor från Boden

  Nu finns nya berggrundskartor för kartområdet 25L Boden som omfattar delar av Bodens och Luleå kommuner i södra delen av Norrbottens län. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och deras geografiska utbredning.

  20 december 2021

 • Koldioxidlagring i Sverige – bättre geologiskt underlag behövs

  SGU har tagit fram en ny rapport om koldioxidlagring i Sverige och grannländerna. I arbetet, som är resultatet av ett särskilt regeringsuppdrag, går SGU igenom vad som behövs för att kunna implementera geologisk lagring av koldioxid i Sverige.

  16 december 2021

 • Nytt stöd i att ta fram materialförsörjningsplaner

  Nu uppdateras handledningen Geologi i översiktsplanering med utökade sidor om materialförsörjningsplanering. Dessa sidor hjälper handläggare på exempelvis länsstyrelser som arbetar med att ta fram materialförsörjningsplaner.

  13 december 2021

 • Nya kartvisarna Biogeokemi och Markgeokemi visar grundämnen i morän och växter

  Nu finns två nya kartvisare från SGU som visar förekomsten av olika grundämnen i morän och bäckvattenväxter. Kartvisarna kan bland annat användas vid prospektering, kommunal planering och för att bedöma potentiella risker med toxiska föroreningar i grundvatten.

  8 december 2021

 • Metallprisernas utveckling i november

  Under november sjönk metallpriserna överlag. Orsaken var framförallt oron över vad omikron-varianten av Covid-19 kan ställa till med.

  8 december 2021

 • Så minimeras sulfidoxidation vid gruvdrift

  Oxidation av sulfidmineral från anrikningssand vid gruvdrift kan leda till uppkomsten av sura lakvatten, vilket kan skada miljön. I en ny rapport från SGU beskrivs hur denna miljöpåverkan kan minskas genom olika anpassningar av processerna inom gruvdriften.

  6 december 2021

 • SGU-rapport om utvinning ur sekundära resurser

  SGU har publicerat en ny rapport om mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet är en delrapport från ett regeringsuppdrag där SGU tillsammans med Naturvårdsverket ska undersöka gruvavfall och utreda potentialen i utvinning av mineral och metaller ur sekundära mineralresurser.

  1 december 2021

 • Tjänsten Kartgeneratorn upphör från 1 december 2021

  SGU:s tjänst Kartgeneratorn upphör från den 1 december 2021. Anledningen är att vi successivt avvecklar tjänster byggda med gammal teknik och ersätter dem med nya.

  1 december 2021