Karta.

Berggrundsgeologisk karta över Köping kommun (från SGU-databas, Berggrund 1:50 000–1:250 000, topografiskt underlag LMV). Foto: Torbjörn Bergman.

21 december 2021

Mineral och bergartsförekomster i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner

SGU fortsätter med beskrivningen av mineral- och bergartsförekomster i Västmanland, denna gång i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner.

Rapporten är en direkt fortsättning på SGU:s långsiktiga arbete med länsvisa inventeringar av ”Malmer, industriella mineral och bergarter” och en del av projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

Fyndigheterna som beskrivs i rapporten omfattar gruvor, skärpningar och täkter för blocksten, krossberg och industrimineral. Ambitionen för inventeringen var att genom fältbesök lägesbestämma, beskriva och karakterisera samtliga kända fyndigheter samt inom projektet ”nyupptäckta” skärpningar och gruvhål.

Informationen kan användas för mineralprospektering, samhällsplanering och som beslutsunderlag i miljöfrågor. Den är också tänkt att vara en tillgång för forskning, undervisning, geoturism och studier av kulturhistoria. Fältbesök och kemiska analyser har resulterat i ny geologisk information från området. Utöver det har också betydande insatser gjorts för att sammanställa befintlig information från äldre kartor, publikationer, arkivmaterial och databaser.

Totalt inom projektet har hela 2 439 förekomster besökts och beskrivits, varav 66 inom de aktuella kommunerna. Arbetet har resulterat i en nära tredubbling av antal objekt i SGU:s mineralresursdatabas samt en betydande kvalitetsförbättring av tidigare inlagda data. Resultaten presenteras också i SGU:s kartvisare Malm och Mineral och Bergartskemi.

Läs rapporten Malmer, industriella mineral och bergarter i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner, Västmanlands län

Tidigare rapporter

Läs rapporten Malmer, industriella mineral och bergarter i Heby kommun, Uppsala län

Läs rapporten Malmer, industriella mineral och bergarter i Sala kommun, Västmanlands län

 

Senast granskad 2021-12-21