Foto av Turning Torso i Malmö.

Foto: Kärstin Malmberg Persson, SGU.

13 december 2021

Nytt stöd i att ta fram materialförsörjningsplaner

Nu uppdateras handledningen Geologi i översiktsplanering med utökade sidor om materialförsörjningsplanering. Dessa sidor hjälper handläggare på exempelvis länsstyrelser som arbetar med att ta fram materialförsörjningsplaner.

En materialförsörjningsplan är ett underlag för bedömning av en regions framtida behov av, och tillgång till, ballastmaterial. Syftet är att säkerställa en hållbar och resurseffektiv materialförsörjning som tillgodoser samhällets behov av byggnadsmaterial på kort och lång sikt.

Läs mer om handledningen

 

Senast granskad 2021-12-13