Handledning Geologi i översikts­planering

Materialförsörjning

Materialförsörjning utgör i många fall ett mellankommunalt intresse eftersom en kommun kan vara beroende av materialuttag i en angränsande kommun eller ett angränsande län.

Materialförsörjning utgör i många fall ett mellankommunalt intresse eftersom en kommun kan vara beroende av materialuttag i en angränsande kommun eller ett angränsande län.

En materialförsörjningsplan utgör ett viktigt underlag för att uppfylla samhällets behov av ballast och alternativa material utan att äventyra miljö, hälsa, ekonomi eller kommande generationers behov av material. För att skapa en hållbar materialförsörjning behövs en plan som tar hänsyn till en regions behov av material, och möjligheterna att tillgodose behoven.

Läs mer om hur en hållbar materialförsörjningsplan kan tas fram i SGU:s handledning för Materialförsörjning. 

Senast ändrad 2021-12-08

Skriv ut

Relaterad information