Handledning Geologi i översikts­planering

Skapa din egna pdf

Här kan du göra en egen pdf av handledningen. Välj innehåll i din pdf genom att kryssa för de avsnitt du vill ha. Om du har redan har valt sidor att ladda ned så syns de med en vit bock på blå bakgrund. Antal sidor per avsnitt syns som till exempel 2/4. De sidor du har valt är de som kommer med i din pdf. Om du även vill ha med utdrag ur lagar och förordningar måste du även dra markören vid texten "Jag vill ha utdrag ur lagar och förordningar" åt höger.

 • Om handledningen
  0 / 3
 • Allmänna intressen
  0 / 1
 • Mellan­kommunala intressen
  0 / 3
 • Klimatanpassning och risker
  0 / 3
 • Byggande och infrastruktur
  0 / 8
 • Natur- och kulturvärden
  0 / 3
 • Riksintressen
  0 / 2
 • Miljö­kvalitets­normer för grundvatten
  0 / 1
 • Kust och hav
  0 / 4

Din PDF

0 / 28

Ladda ned hela handledningen

Tips

Tänk på att din pdf kan bli väldigt stor om du laddar ner allt. Välj istället enbart de stycken som du är intresserad av och ladda endast ner dem.

Innan du klickar på "Ladda ner" eller "Ladda ner hela" måste du klicka i rutan "Jag är inte en robot" ("I´m not a robot").