Handledning Geologi i översikts­planering

Geologi i översikts­planering

Den här handledningen är till dig som arbetar med översikts­planer. Här hittar du geologisk information som på olika sätt har påverkan för fysisk planering. Handledningen utvecklas utifrån insamlade synpunkter från användare.