Handledning Geologi i översikts­planering

Mellan­kommunala intressen

Två mellan­kommunala förhållanden där geologiska förutsättningar är av betydelse är dricks­vattenförsörjning och materialförsörjning.

Vattenförsörjning och materialförsörjning är ofta regional till sin natur. Grundvatten är en stor källa för dricksvatten såväl enskild som kommunal och är starkt beroende av de geologiska förhållandena. Även möjligheterna att ta fram geologiska material till byggande och infrastruktur beror på geologiska förutsättningar. Förutom dessa två frågeställningar är planering av havsområdet vid kusten av regional karaktär.

Samhället är beroende av tillgång på nödvändiga naturresurser. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna att ta fram dessa naturresurser och behoven av naturresurser mellan olika kommuner. Därför är det här frågor som kan vara värda att i ett mer regionalt perspektiv. Två frågeställningar som är lämpliga att behandla som mellankommunala frågor är materialförsörjning och dricksvattenförsörjning. Båda dessa naturresurser behövs i stora kvantiteter och möjligheterna till en resurseffektiv och robust försörjning är starkt beroende de regionala behoven och utvecklingen samt de geologiska förhållandena.

Senast ändrad 2020-05-11

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Mellan­kommunala intressen"

Relaterad information