Oktober

 • Grundvattensituationen vecka 43

  Grundvattennivåerna i landets små magasin har stigit de senaste veckorna, i vissa delar av landet mer än normalt, medan nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är relativt oförändrade. Beräkningar av framtida nivåer i de stora magasinen visar på en återhämtning till normala nivåer för årstiden i delar av södra Götaland, men fortsatt under- eller mycket under de normala i östra Svealand och på Gotland.

  26 oktober 2021

 • Karta över Sveriges istida landformer

  SGU lanserar en ny kartvisare som visar istida landformer - den första i sitt slag i Sverige. Kunskapen om landformernas utbredning är viktig för både samhällsplanering och för att förstå Sveriges geologiska historia under den senaste istiden.

  25 oktober 2021

 • SGU kartlägger undervattensmiljöer med artificiell intelligens

  SGU ska kartlägga undervattensmiljöer med hjälp av artificiell intelligens. Syftet är att få fram snabbare och säkrare tolkningar av stora mängder bildmaterial. Arbetet görs inom projektet Ocean Data Factory Sweden, tack vare forskningsmedel från Vinnova.

  20 oktober 2021

 • Nytt mineral upptäckt i Bergslagen

  Erssonit – så heter det nya mineral som upptäckts i varphögar vid Långbangruvan i Bergslagen. Det tillhör en grupp mineral och mineralstrukturer som kan få betydelse inom vattenrening och industriell rening av kemiska föreningar och metaller.

  19 oktober 2021

 • SGU tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa förutsatt att tillräckliga mildringsåtgärder görs

  SGU bedömer att den ansökta täktverksamheten är så viktig för samhället att den bör tillåtas under vissa villkor, även om den samtidigt innebär en negativ påverkan på områdets grundvattenstatus.

  14 oktober 2021

 • Ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Heby

  En ny rapport från SGU beskriver mineralfyndigheter i Heby kommun. Det är en delrapport för projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

  13 oktober 2021

 • Metallprisernas utveckling i september

  Priset på många metaller har fallit i september, med störst nedgång på järnmalmspriset. Priset på "batterimetaller" har däremot stigit.

  6 oktober 2021

 • Fyndigheten i Barsele blir nytt riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har pekat ut och detaljavgränsat fyndigheten Barsele i Storumans kommun, Västerbottens län, som riksintresse för dess innehåll av konfliktmineralet guld.

  6 oktober 2021

 • Statistik för grus, sand och krossberg 2020

  SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  1 oktober 2021