Bild från rapporten om Heby

Foto: Fredrik Hällström/SGU

13 oktober 2021

Ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Heby

En ny rapport från SGU beskriver mineralfyndigheter i Heby kommun. Det är en delrapport för projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

Rapporten är en direkt fortsättning på SGU:s långsiktiga arbete med länsvisa inventeringar av ”Malmer, industriella mineral och bergarter”.

Informationen som har tagits fram kan användas inom mineralprospektering, samhällsplanering och som beslutsunderlag i miljöfrågor. Den är också tänkt att vara en tillgång för forskning och undervisning, geoturism och för studier av kulturhistoria.

Vid sidan om ny information från fältbesök och kemiska analyser har också betydande insatser gjorts för att sammanställa befintlig information från äldre kartor, publikationer, arkivmaterial och databaser.

Totalt inom projektet har hela 2 439 förekomster besökts och beskrivits varav 116 stycken i Heby kommun. Arbetet har resulterat i en nära tredubbling av antal objekt i SGU:s mineralresursdatabas samt en betydande kvalitetsförbättring av tidigare inlagda data.

Resultaten i rapporten kan också ses i SGU:s kartvisare ”Malm och Mineral” samt i kartvisaren ”Bergartskemi”:

Länk till rapporten “Malmer, industriella mineral och bergarter i Heby kommun, Uppsala län”

Länk till kartvisaren ”Malm och mineral”

Länk till Kartvisaren ”Bergartskemi”

 

 

 

 

Senast granskad 2021-10-13