Bergtäkt i Skåne. Foto.

Bergtäkt i Skåne.

Foto: Mattias Göransson, SGU

1 oktober 2021

Statistik för grus, sand och krossberg 2020

SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

Några siffror från 2020 års statistik:

  • 101 miljoner ton ballast har levererats under 2020, en ökning med en miljon ton jämfört med 2019.
  • Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 7,8 miljoner ton, åtta procent av den totala ballastproduktionen. En minskning från 2019 med 0,8 miljoner ton.
  • Det totala antalet täkter minskar och är uppe i 1173. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna minskar i antal. Naturgrustäkterna minskar med 17 till 232 täkter. Krossbergtäkterna minskar med 12 till 765 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter).
  • De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (17 miljoner ton), Skåne (12 miljoner ton) och Stockholm (7 miljoner ton).
  • Ballastproduktionen ökade mest i Västernorrlands län (1,2 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Stockholms län (-1,7 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Östergötlands län och Blekinge län (båda med 98 procent).

 

  • grus_sand_krossberg2020.jpg

    Illustration: SGU.

Produktionen av ballast i Sverige sedan 1995.

Senast granskad 2021-10-01