26 oktober 2021

Grundvattensituationen vecka 43

Grundvattennivåerna i landets små magasin har stigit de senaste veckorna, i vissa delar av landet mer än normalt, medan nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är relativt oförändrade. Beräkningar av framtida nivåer i de stora magasinen visar på en återhämtning till normala nivåer för årstiden i delar av södra Götaland, men fortsatt under- eller mycket under de normala i östra Svealand och på Gotland.

Under oktober har grundvattennivåerna i landets små magasin stigit, under den senaste veckan mer än normalt, i delar av landet. Framför allt stiger nivåerna mer än normalt Götaland och östra Svealand, vilket förbättrar grundvattensituationen. Detta är förväntat i oktober, då växter tar upp mindre del av nederbörden än tidigare månader. I vissa delar av landet har grundvattennivåerna i små magasin redan stigit och i stället varit relativt oförändrade under de senaste veckorna. Generellt är nivåerna i små grundvattenmagasin över eller mycket över de normala för årstiden i stora delar av landet. I delar av Östergötlands och Södermanlands län samt på Gotland är nivåerna under de normala.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna till största del oförändrade under de senaste veckorna, vilket är förväntat då dessa reagerar långsamt och kräver mycket nederbörd. Generellt är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av södra och östra Götaland, samt i vissa delar av östra Svealand. På Gotland är grundvattensituationen mycket under den normala. I norra Norrlands kustland är nivåerna mycket över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen vecka 43

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl. 12.00). 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida_grvv43.jpg
 

SGU:s beräkningar för december i de små magasinen pekar på att nivåerna blir normala eller över de normala för stora delar av landet men under de normala för årstiden på Gotland. Vid torrt väder de närmaste månaderna kan grundvattensituationen bli under- och mycket under den normala för årstiden i östra Svealand respektive på Gotland.

I de stora grundvattenmagasinen är det troligt att grundvattensituationen förbättras något under de kommande månaderna. Vid normal väderlek beräknas grundvattennivåer återgå till att vara normala för årstiden i delar av södra Götaland, i östra Svealand förväntas dock grundvattensituationen vara under den normala för årstiden även de kommande månaderna. På Gotland pekar beräkningar på nivåer mycket under de normala för årstiden även vid en blöt väderutveckling.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-10-26