30 november 2021

Grundvattensituationen vecka 48

På många håll har det varit en gynnsam höst för påfyllning av grundvattnet. Grundvattennivåerna är därför på de flesta håll normala eller över de normala för årstiden. I framför allt östra Svealand och nordöstra Götaland är dock nivåerna under de normala för årstiden och förväntas vara så de närmaste månaderna.

Under hösten brukar grundvattennivåerna stiga i både små och stora grundvattenmagasin. I år har dock nivåerna på många håll stigit mer än de brukar göra, vilket resulterat i att grundvattensituationen generellt förbättrats mer än vanligt i stora delar av landet. Nivåerna är därför mestadels över eller mycket över det normala för årstiden i stora delar av landet både i stora och små magasin.

I delar av östra Svealand och nordöstra Götaland har dock påfyllningen under hösten inte varit lika stor, vilket har resulterat i att nivåerna fortsatt är under de normala för årstiden både i små och stora magasin. I Skåne är nivåerna i de stora magasinen också under de normala, och på Gotland till och med mycket under de normala för årstiden. Påfyllningen har dock varit relativt god även här, så de låga nivåerna beror i första hand på att de stora magasinen reagerar långsamt på förändringar.

Tack vare påfyllningen av magasinen under hösten har SGU tagit bort de varningar som tidigare funnits avseende förhöjd risk för vattenbrist i de sydöstra delarna av landet. Det gäller även för östra Svealand och nordöstra Götaland, trots att påfyllningen inte har varit lika stor i dessa områden, eftersom vintern normalt sett inte brukar medföra någon ansträngd situation för vattenförsörjningen.

Grundvattensituationen vecka 48

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl. 12.00). 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida_nivåer_jan_2022.jpg

SGU:s beräkningar för januari i de små magasinen pekar på att nivåerna blir normala eller över de normala för årstiden i Norrland och Götaland, men i huvudsak under de normala i stora delar av Svealand vid en normal väderutveckling. Detta beror på att påfyllningen under hösten inte varit lika påtaglig i Svealand som i andra delar av landet. Vid torrt väder de närmaste månaderna kan grundvattennivåerna i Svealand till och med bli mycket under de normala för årstiden.

I de stora grundvattenmagasinen är det troligt att grundvattensituationen förbättras i Skåne och på Gotland de närmaste månaderna vid normal väderlek, tack vare en relativt god påfyllning av grundvatten under hösten. I östra Svealand och Östergötland är det dock inte förväntat att nivåerna stiger lika mycket som de normalt gör under de närmaste månaderna, vilket resulterar i att nivåerna i januari troligen blir mycket under de normala för årstiden i delar av området.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-11-30