Mattias Göransson

22 januari 2021

Statistik om 2019 års produktion av ballast finns nu att ladda ned

Den senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats.

Några nedslag i 2019 års ballaststatistik presenterades tidigare i höstas, men i och med den färdiga publikationen finns all statistik nu tillgänglig.

Några siffror från 2019 års statistik:

  • 100 miljoner ton ballast har levererats under 2019, en ökning med 1,5 miljoner ton från 2018.
  • Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 8,6 miljoner ton, nio procent av den totala ballastproduktionen.
  • Det totala antalet täkter minskar och är uppe i 1180. Det är naturgrustäkterna som minskar i antal, ner med 40 till 249 täkter, medan krossbergtäkterna ökar med 26 till 777 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter).
  • De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (18 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholm (9 miljoner ton).
  • Ballastproduktionen ökade mest i Norrbottens län (1,2 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Dalarnas län (-0,8 miljoner ton) och Stockholms län (-0,4 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Östergötlands län (98 %) samt Kronoberg och Blekinge län (båda med 97 %).
  • Varje år utvinns mellan 60 och 80 miljoner ton berg och jordmassor från mer än 20 000 byggplatser i Sverige. De största volymerna tas ut i storstadsområdena, så kallade intracitymassor, från till exempel från Förbifart Stockholm och Västlänken, och används lokalt. Volymen av dessa massor motsvarar nästan hälften av det bergmaterial som kommer från täkter.

Ladda ned ”Grus, sand och krossberg 2019” (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-22