Flygplan för geofysik flygmätning. Foto.

Foto: Staffan Erlandsson

4 januari 2021

Geofysiska flygdata 2020 – SGU:s flygmätningar 60 år

År 1960 började SGU med geofysisk kartläggning från luften. De första åren letade man efter järnmalm i norra Sverige och mätte endast magnetfältet. Idag, den 4:e januari, släpps data från 2020 års flyggeofysiska mätningar, samt TEM-data från Flinten.

Under 60 år har SGU genomfört geofysiska flygmätningar varje sommar, och större delen av landet är nu täckt av flygmätt geofysisk information. De senaste åren har vi inte flugit helt nya områden, utan flugit om mineralintressanta områden för att komplettera med riktningsoberoende elektromagnetiska data.

Som en del av det pågående arbetet att förbättra den geologiska informationen i Bergslagen genomförde SGU under 2020 flyggeofysiska mätningar i Södermanlands och Östergötlands län, samt en smal remsa som berör delar av Örebro och Västmanlands län. Området avgränsas med en röd ram i figur 1 nedan. Totalt flögs 28 000 linjekilometer.

Data från flygmätningarna innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Den 4:e januari släpps även de helikopterburna TEM-data som samlades in under december 2019 inom ett cirka 200 kvadratkilometer stort område öster om Falun (figur 2). Mätningarna är utförda över den basiska intrusionen Flinten, ett av nyckelområdena i det pågående Bergslagenprojektet. Mätningarna utfördes av det danska företaget SkyTEM med mätningar utförda längs östvästliga linjer med 200 meters avstånd. Området avgränsas med svart ram i figur 2 nedan.

Kontakta SGU:s kundtjänst (kundservice@sgu.se) för att beställa data. De finns ännu inte med i SGU:s webbaserade kartvisare, men kommer att läggas till där under året.

Läs mer om SGU:s regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till

Läs mer om kartläggningen i Bergslagen

Karta över mätområde för geofysiska flygmätningar 2020
Figur 1. Karta över området för geofysiska flygmätningar i Bergslagen 2020Karta över mätomr¨ådet Flinten, där SkyTEM-mätning utfördes i december 2019.

Figur 2. Undersökningsområdet för SKYTEM-mätningar över Flinten.

 

 

Senast granskad 2021-01-04