Lagbok

Foto: SGU

15 januari 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor

SGU har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor. De nya reglerna, som börjar gälla den första mars, är en modernisering och förenkling av de tidigare föreskrifterna med en anpassning till teknikutvecklingen i branschen.

Föreskrifterna upprätta kartor över gruvor och borrhål och anger vilken information som måste tas fram i samband med detta och när den ska lämnas in till bergmästaren.

De nya föreskrifterna har anpassats utifrån den teknikutveckling som skett och hur arbetet med mätning och kartframställning görs idag. Kraven fokuserar på vilken information som ska framgå, inte hur den presenteras. Flera av de tidigare bestämmelserna har nu gjorts om till allmänna råd.

Genom de nya föreskrifterna har SGU samlat de bestämmelser som tidigare var uppdelade i flera olika föreskrifter och på så sätt gjort regleringen mer överskådlig.

– Det gör att de nya föreskrifterna är enklare att förhålla sig till och följa, säger Gunilla Nordlén, verksjurist på SGU.­

Läs de nya föreskrifterna och allmänna råden här (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

 

 

Senast granskad 2021-01-15