18 januari 2021

Planering och samverkan nyckel till hållbar ballastförsörjning i Skåne

I Skåne län finns stora behov av ballast, men få möjligheter till lokal försörjning. För en mer hållbar materialförsörjning krävs bättre planering och ökad samverkan mellan bransch, kommuner, region och länsstyrelse, konstaterar SGU i en ny rapport.

Skåne är en expansiv region med växande befolkning och mycket investeringar i byggande och infrastruktur. Det betyder att tillgång på ballast, främst krossberg, för byggande är viktig för en hållbar utveckling i regionen. En ballastförsörjning som inte är hållbar leder på sikt till onödig miljöbelastning och påverkan på andra värden i landskapet.  

I Skåne används omkring miljoner ton ballast per år. De stora volymerna gör att lokaliseringen av produktionen, och därmed transporterna, har stor betydelse för klimatavtrycket. Geologiska förutsättningar och andra värden i landskapet gör dock att det i Skåne är svårt att etablera bergtäkter där behoven finns.

SGU konstaterar att det för att få till en lokal och därmed mer hållbar ballastförsörjning, behövs mer samverkan i samhället.

– Det behövs mer av mellankommunal samverkan, bättre resurshushållning och en ökad acceptans för bergtäkter. Samhället är beroende av ballast och därför behöver ballastförsörjning ses som ett allmänt intresse, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU.

Kommunerna har här en viktig roll, där de bättre behöver belysa konsekvenserna av sin planerade mark- och vattenanvändning. Samhällets planering har stor betydelse för ballastförsörjningen och möjligheterna för etablering av nya bergtäkter.

Läs rapporten "Förutsättningar för hållbar ballastförsörjning i Skåne län"

 

Senast granskad 2021-01-18