19 januari 2021

Webbinarium om förbättrad grundvatteninformation

SGU arrangerar den 16 februari ett webbinarium om nya verktyg och bättre information om grundvattnet. Evenemanget riktar sig till dig som jobbar med Sveriges grundvatten på nationell, regional och kommunal nivå.

Den 16 februari kl. 13.00–14.15 presenterar SGU:s hydrogeologer nya underlag och verktyg som förbättrar och underlättar förvaltningen av landets grundvattenresurser, funktioner som har tagits fram med hjälp av regeringens särskilda grundvattensatsning 2018–2020.

Webbinariet vänder sig främst till dig som jobbar med grundvattenfrågor, exempelvis tjänstemän vid kommuner, länsstyrelser och andra som kommer i kontakt med grundvattenfrågor i sitt arbete.

Efter presentationerna kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till SGU:s experter.

Senast granskad 2021-01-19