Utsnitt ur Berggrundskartan 26J Jokkmokk NV

Utsnitt ur Berggrundskartan 26J Jokkmokk NV

Karta: SGU

25 januari 2021

Nya berggrundskartor från projekt Sydvästra Norrbotten

Nu finns nya berggrundskartor för områden kring Porjus, Jokkmokk, Tjåmotis och Luvos i Norrbotten. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och dess geografiska utbredning.

Syftet med projektet är att skapa moderna lokala berggrundsgeologiska och geofysiska databaser samt kartor som kan utgöra planerings- och resurshushållningsunderlag för prospekteringsföretag, kommuner, länsstyrelse med flera i Norrbottens län. Nu publiceras berggrundskartorna över kartområdena 27J Porjus SV, 26J Jokkmokk NV/NO, 27I Tjåmotis SV/SO och Luvos NV/NO/SV som nedladdningsbara PDF-filer.

Några av bergartstyperna inom projektområdet innehåller förekomster av järn, nickel, koppar, zink, bly, guld, silver, platinagruppens element, mangan och molybden samt industrimineral som grafit, wollastonit, uran, kvarts och fältspat. Järnmalmen i Kallak finns inom kartbladsområdet 27I Tjåmotis SO och uppträder i en kvartstrakyt bildad för cirka 1 870 miljoner år sedan.

Beskrivningarna till respektive berggrundskarta är sedan tidigare publicerade och kan sökas på SGU:s Geolagret.

Till SGU Geolagret

Berggrundskartan 27J Porjus SV

Berggrundskartan 26J Jokkmokk NO

Berggrundskartan 26J Jokkmokk NV

Berggrundskartan Tjåmotis SO

Berggrundskartan Tjåmotis SV

Berggrundskartan Luovos NV

Berggrundskartan Luovos NO

Berggrundskartan Luovos SV

Senast granskad 2021-01-25