17 februari 2021

Ny chans att se webbinariet om nya underlag för arbete med grundvatten

Missade du SGU:s webbinarium om de nya underlag som tagits fram för arbete med Sveriges grundvatten. För dig som är intresserad finns chansen att i efterhand se och höra presentationerna i en film.

Den 16:e februari k presenterade SGU:s hydrogeologer nya underlag och verktyg som förbättrar och underlättar förvaltningen av landets grundvattenresurser, nyheter som har tagits fram med hjälp av regeringens särskilda grundvattensatsning 2018–2020. 

Underlag och verktyg

Här hittar du direktlänkar till de underlag och verktyg som presenterades:

Slutrapport för grundvattensatsningen

Rapporter

Grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer

Framtida grundvattennivåer

Tidigare grundvattennivåer

Tjänsten risk för vattenbrist

Hydraulisk konduktivitet i berg

Grundvattenmagasin

Grundvattentillgång i små magasin

Jorddjup

3D-visare Grundvatten (data från den helikopterburna karteringen SkyTEM)

Grundvattnets kemiska trender

Miljöövervakning grundvattenkemi

Kloridhalter i grundvatten, Modellering med hjälp av maskininlärning

 

Senast granskad 2021-03-09