Bild på Östersjön

Foto: Åsa Lindh/SGU

1 februari 2022

SGU:s bidrag under 2021 för att utveckla Östersjöregionen

SGU har under 2021 arbetat med ett stort antal projekt inom ramen för EU:s östersjöstrategi, som syftar till att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

SGU har rapporterat sitt bidrag till EU:s strategi för Östersjöregionen för verksamhetsåret 2021. I årets rapport belyses fyra projekt, eller kluster av projekt, där SGU har bidragit under 2021 och som stämmer väl in på strategins mål och delmål. Ett exempel är regeringsuppdraget om förorenade sediment

Eftersom strategin för närvarande är under omarbetning har SGU fått uppdraget förlängt med ytterligare ett år för att upprätthålla kontinuiteten i arbetet. Årets rapportering är därför något avskalad och kan ses som en förlängning av tidigare rapporteringar, med fokus på 2021.

EU:s Östersjöstrategi är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen med syfte att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön samtidigt som vi löser gemensamma problem. Strategin har tre huvudmål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

Läs rapporten om SGU:s arbete med EU:s Östersjöstrategi 2021 

Läs mer om regeringsuppdraget med förorenade sediment (RUFS) 

Läs mer om FRAME

 

Senast granskad 2022-02-01