December

 • SGU publicerar förhandssiffror ur kommande rapport om den svenska ballastproduktionen

  Sveriges geologiska undersökning är just nu i slutskedet med att sammanställa statistik över 2021 års svenska produktion av ballast. Resultatet kommer att redovisas i en rapport i början av nästa år, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  21 december 2022

 • Granskning visar stort behov av geologisk information – effektivare insatser föreslås

  Under 2022 har Sveriges geologiska undersökning ingått i Riksrevisionens granskning av statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön. Riksrevisionen bedömer att ansvariga expertmyndigheter har skapat en god grund för klimatanpassning av den byggda miljön, men att behovet av geologiskt planeringsunderlag är större än vad myndigheterna kan leverera inom nuvarande budgetramar.

  20 december 2022

 • Kartvisaren Geoenergi visar värmeledningsförmågan i berggrunden

  SGU lanserar nu kartvisaren Geoenergi. Kartvisaren innehåller information om den beräknade värmeledningsförmågan utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover. Informationen kan tillsammans med uppgifter om brunnar, jorddjup och hur mycket vatten marken släpper igenom användas som underlag för planering av geoenergianläggningar.

  13 december 2022

 • Ny berggrundskarta över södra Norrbotten viktig för svensk gruvnäring

  Som ett resultat av SGU:s systematiska kartering publiceras en ny berggrundskarta över södra Norrbottens län, från Hornavan i väster till Haparanda i öster. Området som kartlagts är sedan tidigare förhållandevis outforskat. Förhoppningen är att den nya kartan ska bidra till att främja hållbar utvinning av mineralfyndigheter.

  12 december 2022

 • Nya öppna data om Östersjön kan främja en hållbar blå ekonomi

  Två områden i Sveriges största marina Natura 2000-område i Östersjön har kartlagts av SGU. Kartläggningen, som består av högupplösta kartor och modeller av havsbottnens egenskaper, tillstånd och livsmiljöer har nu släppts som öppen data. Datat kan bidra till att utveckla kunskapsbaserade verksamheter till havs, till exempel havsbaserad energi.

  8 december 2022

 • Prisnedgången bruten för många metaller

  Priser på flera metaller tog ett glädjeskutt under novembers första veckor. Inflationstakten i USA var lägre än vad som befarades av amerikanska centralbanken. Smittspridning av covid-19 i Kina satte spår i utvecklingen under månadens sista veckor och flera priser föll tillbaka. Kinas lättnader i nolltoleransen mot covid-19 bidrog till en viss ökning av metallpriser mot slutet av månaden.

  6 december 2022