Foto av en gruva i vinter.

Foto från Gåsgruvans kalkbrott i Persberg, strax nordost om Filipstad. Här produceras både industrimineral- och ballastprodukter.

Foto: Magnus Johansson/SGU.

21 december 2022

SGU publicerar förhandssiffror ur kommande rapport om den svenska ballastproduktionen

Sveriges geologiska undersökning är just nu i slutskedet med att sammanställa statistik över 2021 års svenska produktion av ballast. Resultatet kommer att redovisas i en rapport i början av nästa år, men delar av innehållet presenteras redan nu.

Ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, är den största råvaran som utvinns i Sverige och som återfinns nästan överallt. Ballast utgör till exempel huvudkomponenten i asfalt och betong. Varje år sammanställer SGU siffror på och information kring landets sammantagna produktion av ballast.

Rapporten för förra året väntas publiceras i början av 2023. Men redan nu går det att visa några siffror som sticker ut i statistiken.

– 2021 levererades 101,4 miljoner ton ballast. Det utgör en ökning med nästan en halv miljon ton jämfört med 2020. Mest ballast produceras i Västra Götaland, säger Magnus Johansson, statsgeolog vid SGU och ansvarig för rapporten.

Berggrundens kvalitet kan variera stort över Sverige och tillgång på ballast av rätt kvalitet är en förutsättning för att samhället skall fungera. Materialförsörjning är därmed en viktig fråga att ta hänsyn till inom kommunal- och regional planering. Den största andelen ballastmaterial förbrukas inom tätbebyggda områden, som samtidigt ofta uppvisar många konkurrerande markanvändningsintressen.

– En annan aspekt är att det handlar om stora volymer av tunga material, vars transporter kan medföra stor miljöpåverkan. En klok placering av täkter i förhållande till geologiska förutsättningar, avstånd till förbrukare, men även god kunskap om framtida tillgång efterfrågan är därför viktigt, säger Magnus Johansson.

Några siffror från 2021 års statistik:

  • Naturgrusproduktionen är med 7,6 miljoner ton den lägsta någonsin, vilket utgör 7 procent av den totala ballastproduktionen. Det är en minskning från 2020 med 0,2 miljoner ton.
  • Det totala antalet täkter fortsätter sjunka och är nu nere på 1122 stycken. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna minskar i antal. Naturgrustäkterna minskar med 16 till 216 täkter. Krossbergtäkterna minskar med 9 till 756 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter).
  • De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (drygt 17 miljoner ton), Skåne (12 miljoner ton) och Stockholm (7 miljoner ton).
  • Ballastproduktionen ökade mest i Örebro län som redovisar en uppgång på 15 procent (0,4 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Gävleborgs län, en nedgång med -13 procent (-0,6 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Gotlands län (99 procent), Örebro (98 procent) och Östergötlands län (97 procent).

Senast granskad 2022-12-21