Utsnitt av Berggrundskartan K 370.

Mafisk granulit och gabbroid norr om Tårrajaur.

12 december 2022

Ny berggrundskarta över södra Norrbotten viktig för svensk gruvnäring

Som ett resultat av SGU:s systematiska kartering publiceras en ny berggrundskarta över södra Norrbottens län, från Hornavan i väster till Haparanda i öster. Området som kartlagts är sedan tidigare förhållandevis outforskat. Förhoppningen är att den nya kartan ska bidra till att främja hållbar utvinning av mineralfyndigheter.

Den nya berggrundskartan som SGU tagit fram är i skala 1:250 000 och har sammanställts av resultat från kartering som myndigheten gjorde mellan 2002 och 2015. En stor del av resultaten togs fram inom det tidigare avslutade Barentsprojektet vars strategiska mål var att genom att tillhandahålla uppdaterad och utförlig geovetenskaplig information stödja prospekterings- och gruvindustrin för att förbättra Sveriges konkurrenskraft inom mineralnäringen. Ny och allmänt tillgänglig geovetenskaplig information från den aktuella regionen kan hjälpa prospekterings- och gruvföretag att minska sina risker och prospekteringskostnader och främjar därigenom ekonomisk utveckling.

Den södra delen av Norrbottens län är ett geologiskt sett föga undersökt och prospekterat område. Det ligger mellan två av Sveriges stora malmproducerande regioner, nämligen malmfälten i norra Norrbottens län och Skelleftefältet i Västerbottens län. Berggrunden i området består huvudsakligen av paleoproterozoiska kristallina bergarter (2,5–1,6 miljarder år gamla) tillhörande den fennoskandiska skölden. Underordnat finns bergarter i den yngre sedimentära pålagringen och i den kaledoniska orogenen i områdets västligaste del.

Berggrundskartan Södra Norrbottens län – SGU Serie K 730

En sammanfattande beskrivning av områdets berggrund finns i denna rapport med titeln:

Synthesis of the bedrock geology in southern Norrbotten County, northern Sweden

Läs mer om Barentsprojektet, SGU:s kartläggning i Norrbotten och Västerbotten

Berggrundskartan-K-730-Collage.png

Berggrundskartan K 370 är i skala 1:250 000.

Senast granskad 2022-12-12