Utsnitt från kartvisaren Geoenergi.

Utsnitt från kartvisaren Geoenergi.

13 december 2022

Kartvisaren Geoenergi visar värmeledningsförmågan i berggrunden

SGU lanserar nu kartvisaren Geoenergi. Kartvisaren innehåller information om den beräknade värmeledningsförmågan utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover. Informationen kan tillsammans med uppgifter om brunnar, jorddjup och hur mycket vatten marken släpper igenom användas som underlag för planering av geoenergianläggningar.

Kartvisaren innehåller information om beräknad värmeledningsförmåga utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover (tunnslip) och redovisas som punkter. Data från proverna har använts som underlag för att bedöma värmeledningsförmågan i olika intervall för de bergarter som redovisas i kartvisaren Berggrund 1:50 000-1:250 000. I kartvisaren finns också uppgifter om brunnar, jorddjup och hydraulisk konduktivitet i berg som finns redovisade i andra kartvisare.

Vid utvinning av geoenergi har berggrundens värmeledningsförmåga stor betydelse, exempelvis är effekten som man kan ta ut ur en bergvärmeanläggning proportionell mot värmeledningsförmågan. Stora jorddjup kan medföra ökade kostnader för foderrör i samband med borrning. Hög hydraulisk konduktivitet, det vill säga hur mycket vatten marken släpper igenom, kan vara en fördel vid utvinning av energi eftersom vattenflöden i berggrunden kan bidra till att höja den uttagbara effekten.

Gå till kartvisaren Geoenergi

Läs mer om Geoenergi

Senast granskad 2022-12-13