Mars

 • Viktiga insatser för miljömålen

  Nu har den årliga uppföljningen av miljömålen redovisats till regeringen. De insatser som har gjorts under året är viktiga steg i arbetet för att nå miljömålen.

  31 mars 2022

 • Grundvattensituationen i mars

  I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna under mars sjunkit mer än normalt i Götaland och Svealand medan de har stigit mer än normalt i större delen av Norrland. I de stora magasinen har nivåerna förändrats obetydligt. Beräkningar tyder på ett dåligt utgångsläge inför sommaren för de små magasinen.

  29 mars 2022

 • Regeringen beviljar koncession för Kallak

  Regeringen beviljar bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. I beslutet ingår långtgående och unika villkor för att motverka störningar på renskötseln.

  22 mars 2022

 • Världsvattendagen lyfter fram vårt grundvatten

  Världsvattendagen den 22:a mars har i år grundvatten som huvudtema. Detta uppmärksammar SGU genom att tillsammans med Stockholm Water Institute (SIWI) och Sydvatten arrangera ett seminarium.

  15 mars 2022

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Norberg

  SGU har publicerat en ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Norbergs kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  14 mars 2022

 • Ukrainakonfliktens påverkan på försörjningen av kritiska ämnen

  Kriget i Ukraina har stor påverkan på försörjningen av kritiska råvaror för Sverige och EU. Både Ryssland och Ukraina producerar många material på EU:s lista över kritiska ämnen.

  11 mars 2022

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Det ryska krigshandlingarna i Ukraina i slutet av februari drev upp priset på många metaller som aluminium, bly, järn och ädelmetaller. Fortsatt ökad efterfrågan på elfordon gjorde att också priset på batterimetaller som litium och nickel steg.

  4 mars 2022

 • Lokal kunskap behövs för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet

  SGU har svarat på remissen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som är ett betänkande av 2020 års dricksvattenutredning. SGU efterlyser i utredningen ett större fokus på dricksvattenproducenternas ansvar för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet.

  2 mars 2022