Augusti

 • Miljöföroreningar i Vättern undersöks

  I höst påbörjar SGU en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.

  31 augusti 2022

 • Grundvattensituationen i augusti

  Under augusti har grundvattennivåerna i de små magasinen varit under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I de stora magasinen har nivåerna sjunkit i normal takt och är fortsatt mycket under de normala för årstiden i östra Svealand och Götaland. I dessa områden tyder beräkningar på att grundvattennivåerna kommer att vara fortsatt låga för årstiden kommande månader. I Norrland har nivåerna varit normala eller över de normala för årstiden under augusti i både de små och stora magasinen.

  30 augusti 2022

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun

  I en ny rapport från SGU beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Fagersta kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  23 augusti 2022

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2022

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2022 som går av stapeln den 18–19 oktober i Göteborg.

  15 augusti 2022