30 augusti 2022

Grundvattensituationen i augusti

Under augusti har grundvattennivåerna i de små magasinen varit under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I de stora magasinen har nivåerna sjunkit i normal takt och är fortsatt mycket under de normala för årstiden i östra Svealand och Götaland. I dessa områden tyder beräkningar på att grundvattennivåerna kommer att vara fortsatt låga för årstiden kommande månader. I Norrland har nivåerna varit normala eller över de normala för årstiden under augusti i både de små och stora magasinen.

I de små magasinen har grundvattennivåerna fortsatt sjunka i normal takt under augusti, vilket inneburit att grundvattensituationen inte förbättrats märkbart. Stora delar av Götaland och Svealand har fortsatt nivåer mycket under de normala för årstiden. I Norrland, och framför allt Norrlands kustland, har augusti däremot inneburit en viss förbättring av grundvattensituationen.

De stora grundvattenmagasinen reagerar långsamt på väderförhållanden och har därför inte förändrats nämnvärt under augusti månad. Ett område med grundvattennivåer mycket under de normala för årstiden har ökat något i östra Svealand och Götaland, och täcker numera ett område från Uppsala län i norr till Kronobergs län i söder.

Grundvattensituationen vecka 35

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida _nivåer_sep_okt_2022.png

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. Beräkningar indikerar att det krävs en blöt och kall väderutveckling under september för att förbättra grundvattensituationen och förhindra väldigt låga grundvattennivåer. Med anledning av de låga nivåerna och de prognoser som beräkningar visar, bedömer SGU att det finns risk för vattenbrist i femton län i framför allt Götaland och Svealand. För hushåll med egen brunn kan det innebära en ansträngd situation, i synnerhet de som haft problem med vattenförsörjning under tidigare perioder med låga nivåer. Lokala variationer förekommer och även i områden med låga nivåer kan vattenförsörjningen fungera utan problem.

I de stora magasinen tyder beräkningar på att de låga grundvattennivåerna i östra Svealand och Götaland kommer att bestå under kommande månader. För att förbättra grundvattensituationen i dessa områden krävs långa perioder med blötare och kallare väder än normalt. SGU bedömer därför att det i nuläget finns risk för vattenbrist i stora magasin i sex län inom östra Svealand och Götaland. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen som använder grundvatten, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar.

Läs mer om Risk för vattenbrist.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2022-08-30