April

 • Grundvattendagarna den 18-19 oktober i Göteborg

  Återigen kan SGU välkomna kommuner, myndigheter, länsstyrelser, forskare, företag och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

  2 maj 2022

 • Grundvattensituationen i april

  I de små grundvattenmagasinen har nivåerna under april fortsatt att sjunka mer än normalt i Götaland och Svealand medan situationen i de stora magasinen har förändrats obetydligt under våren. Beräkningar tyder på att grundvattensituationen fram till sommaren kommer försämras i framför allt små magasin, men även till viss del i stora magasin, om vädret de närmaste månaderna är normalt.

  27 april 2022

 • Ny beskrivning av jordarterna i södra Kalmar län och östligaste Blekinge

  Det sista området i södra Sverige med äldre jordartskarta har fått ny och förbättrad jordartsinformation.

  19 april 2022

 • SGU har undersökt karst på Gotland

  SGU har i en pilotstudie undersökt förekomst av ytnära karst i fyra mindre områden på Gotland. Arbetet är ett led i att öka kunskapen om karst, om var karst förekommer och om dess betydelse för grundvattnet på ön.

  11 april 2022

 • Nio län får nya och uppdaterade jordartsdata

  Nu finns nya geologiska data för samhällsplanering i flera områden i Sverige. Informationen kring Slite kan exempelvis användas som underlag vid en kommande tillståndsprocess.

  8 april 2022

 • Nytt avtal ska göra det möjligt att lagra svensk koldioxid i Norge

  Sverige och Norge är eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal som genom norsk-svenska samarbeten gör det möjligt att lagra svensk koldioxid i den norska kontinentalsockeln.

  7 april 2022

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Rysslands invasion av Ukraina gav störningar i både råvaruhandel och leveranskedjor. Mars präglades samtidigt av hög inflation och centralbankernas åtgärder för att dämpa en alltför stegrande prisutveckling.

  5 april 2022

 • SGU:s roll inom gruvsektorn

  Det har i viss media publicerats felaktiga uppgifter om att SGU svarar för tillsyn av den svenska gruvindustrin. SGU välkomnar uppmärksamheten kring dessa viktiga frågor, och passar på att förtydliga SGU:s roll.

  1 april 2022