Grundvattenrör.

Foto: Kajsa Bovin, SGU

27 april 2022

Grundvattensituationen i april

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna under april fortsatt att sjunka mer än normalt i Götaland och Svealand medan situationen i de stora magasinen har förändrats obetydligt under våren. Beräkningar tyder på att grundvattensituationen fram till sommaren kommer försämras i framför allt små magasin, men även till viss del i stora magasin, om vädret de närmaste månaderna är normalt.

De små magasinens situation följer den trend som var under mars med nivåer som sjunker mer än normalt i Götaland och Svealand, vilket beror på att det under våren kommit mindre nederbörd än vanligt i södra halvan av Sverige. För tillfället är nivåerna därför till största del normala eller under de normala i Götaland, Svealand samt Gävleborgs län. Det kan jämföras med slutet av februari då nivåerna var normala till mycket över de normala i samma område. I stora delar av Norrland är nivåerna däremot fortsatt över eller mycket över de normala för årstiden.

I de stora grundvattenmagasinen har grundvattensituationen inte ändrats nämnvärt sedan slutet av mars. Den sparsamma nederbörden under våren har inte fått något genomslag än på nivåerna i de stora magasinen, som reagerar långsamt. Nivåerna är i de stora magasinen över eller mycket över de normala för årstiden i Norrland. I stora delar av östra Svealand och nordöstra Götaland är nivåerna däremot under eller mycket under de normala, medan de mestadels är normala eller över de normala i övriga delar av Götaland och Svealand.

Grundvattensituationen vecka 17

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtidanivaer_majjuni22.png

SGU:s beräkningar för de närmsta månaderna tyder på att det under närmaste tiden behövs blötare eller kallare väder än vanligt för att grundvattensituationen inte ska försämras. Orsaken till detta är det nederbördsunderskott som funnits i delar av Sverige under våren. För de små magasinen är det fortfarande för tidigt att säga hur det blir under sommaren, men mycket tyder på att utgångsläget inför sommaren kan bli sämre än normalt. Framförallt kan de med egen brunn kan få sämre grundvattentillgång än normalt i sommar, även om det kan vara stora variationer lokalt.

Även för de stora magasinen kan den knappa nederbörden hittills under våren börja märkas i olika delar av landet. Det är fortsatt i östra Svealand och nordöstra Götaland där det förväntas lägst grundvattennivåer jämfört med normalt för årstiden. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden, både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar. 

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2022-04-27