Gruvor

Foto: Pontus Westrin/SGU

1 april 2022

SGU:s roll inom gruvsektorn

Det har i viss media publicerats felaktiga uppgifter om att SGU svarar för tillsyn av den svenska gruvindustrin. SGU välkomnar uppmärksamheten kring dessa viktiga frågor, och passar på att förtydliga SGU:s roll.

SGU:s roll inför samhällets beslut om nya gruvor begränsar sig till att SGU är den myndighet som utpekar riksintressen för mineralfyndigheter, vilket SGU gjorde med järnmalmsfyndigheten i Kallak under år 2013. I övrigt så är det SGU:s uppgift att ta fram, dokumentera och sprida information om Sveriges geologi, i Kallak och i resten av landet, något som SGU också gör löpande, samt att verka för en hållbar utveckling av gruvnäringen.

Det är istället Bergsstaten, under ledning av Bergmästaren, som utövar viss tillsyn av gruvverksamhet, och som fattar beslut om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession (tillstånd för bearbetning av mineralfyndighet).

Bergsstaten är organisatoriskt en del av SGU, men är självständiga i sina beslut och direkt ansvariga för besluten inför regeringen, liksom SGU är ansvariga mot regeringen för sin verksamhet. SGU:s roll i förhållande till Bergsstaten är att se till så de har förutsättningar för att kunna utföra sin verksamhet, som att förse Bergsstaten med budget för personal, och för lokaler och andra administrativa resurser.

Läs mer om Bergsstatens roll

Läs mer om hur SGU utpekar riksintressen för mineralfyndigheter

Senast granskad 2022-04-01