Bild på en ås vid vatten.

Örarevet är en ås som sticker ut ca 2 km i Kalmarsund. Foto: Jonas Ising, SGU.

19 april 2022

Ny beskrivning av jordarterna i södra Kalmar län och östligaste Blekinge

Det sista området i södra Sverige med äldre jordartskarta har fått ny och förbättrad jordartsinformation.

Södra Kalmar län och östligaste Blekinge har saknat modern jordartsinformation. Den data som funnits har varit av äldre snitt, översiktlig och i vissa områden obefintlig. Nu finns en uppdaterad jordartskarta och en tillhörande beskrivning av jordarterna i området.

Jordartsinformation är ett viktigt underlag i kommunernas och regionernas översiktsplanering. Exempelvis är jordartsinformation avgörande om det skulle ske en olycka med farligt gods på väg E22 som sträcker sig genom södra Kalmar län och östligaste Blekinge. Kännedom om jordarterna och deras förhållande till varandra behövs för att kunna sätta in rätt åtgärder för sanering.

Information om jordarterna är även ett viktigt underlag för områdets vattenförsörjning. Södra Kalmar län och östligaste Blekinge är ett flackt område med ett förhållandevis torrt klimat. På grund av detta är mindre grundvattenmagasin i åsarna viktiga men också känsliga. Kännedom om jordarterna är viktig för att kunna planera ett hållbart uttag från grundvattenmagasinen.

I beskrivningen till jordartskartan finns ett avsnitt om den geologiska utvecklingen efter senaste istiden, strandförskjutningskartor som visar Östersjöns olika stadier och ett avsnitt om geologiska sevärdheter i området.

Länk till rapporten "Beskrivning av jordarterna inom södra Kalmar län och östligaste Blekinge" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Länk till SGU:s kartvisare för jordarter i skala 1:25 000–1:100 000 (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SGU:s handledning för jordartsdata

Senast granskad 2022-04-19