Koldioxidlagring

Bild: Daniel Sopher/SGU

7 april 2022

Nytt avtal ska göra det möjligt att lagra svensk koldioxid i Norge

Sverige och Norge är eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal som genom norsk-svenska samarbeten gör det möjligt att lagra svensk koldioxid i den norska kontinentalsockeln.

Efter det norsk-svenska statsministermötet i Stockholm den 5:e april är Jonas Gahr Støre och Magdalena Andersson eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal mellan Norge och Sverige om export/import av koldioxid. Detta för att möjliggöra norsk-svenska företagssamarbeten om permanent geologisk lagring av koldioxid i den norska kontinentalsockeln.

– Avtalet blir betydelsefullt för det fortsatta arbetet med CCS i Sverige, framförallt för att kunna fånga in svensk koldioxid i större skala, säger Gry Møl Mortensen, statsgeolog och projektledare för koldioxidlagring på SGU.

Avtalet mellan länderna är enligt Londonprotokollet nödvändigt för att koldioxid ska kunna transporteras över landgränserna.

För att nå klimatmålen kommer omfattande utsläppsminskningar att krävas. Därutöver kommer koldioxidlagring (CCS) sannolikt att vara ett nödvändigt komplement till de utsläppsminskande insatserna, som åtgärd där rimliga alternativ saknas vid fossila utsläpp eller som en kompletterande åtgärd i form av bio-CCS. När CCS-teknik tillämpas på anläggningar med biogena utsläpp kallas det för bio-CCS och ger då negativa utsläpp till atmosfären.

Det finns ett ökat intresse för CCS i Sverige, både från industri och myndigheter. Den svenska regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att vara nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). SGU har två roller i arbetet med koldioxidlagring: som expertmyndighet gällande de geologiska förutsättningar för geologisk lagring av koldioxid, och som myndighet med tillsynsansvar och även ansvar för beredning av tillstånd för geologisk lagring av koldioxid. Sverige kommer också att införa ett driftsstöd för bio-CCS genom omvända auktioner. Ambitionen är att en första auktion ska äga rum i slutet av 2022 för att en första lagring ska kunna ske 2026.

Läs mer om CCS här

Länk till nationellt centrum för CCS

Läs mer om Londonprotokollet (regeringen.se, nytt fönster)

 

Senast granskad 2022-04-07