Malmbrytning i Aitek.

Malmbrytning i Aitek.

Foto: Erik Jonsson, SGU.

5 april 2022

Metallprisernas utveckling i mars

Rysslands invasion av Ukraina gav störningar i både råvaruhandel och leveranskedjor. Mars präglades samtidigt av hög inflation och centralbankernas åtgärder för att dämpa en alltför stegrande prisutveckling.

Krisen bidrog till ökade priser på basmetaller. Zinkproduktion är energiintensivt och beroendet av ryska gasleveranser har drabbat de europeiska smältverken för zink. Priset på zink nådde den högsta noteringen på 15 år. Priset på bly följde samma utveckling som zink eftersom metallerna ofta förekommer tillsammans i malm. Kopparpriset lyfte också till en ny rekordnivå, innan prisökningen sedan avstannade på grund av inflationsdämpande åtgärder från Europa och USA.
Priserna på palladium och platina hade en dramatisk utveckling under månaden. Ryssland är en stor producent av dessa metaller och sanktionerna mot Ryssland medförde stora störningar i leveranskedjorna. Som ett resultat ökade priserna i början på månaden, men i takt med att det uppstod alternativa leveranskedjor gick priserna ner snabbt.


Bland batterimetaller fortsatte priset på litium att öka starkt på grund av hög efterfrågan från elbilstillverkningen. Priset på nickel reflekterade oroligheterna på marknaden och nådde rekordnivå i början på månaden som ett resultat av invasionen. Ryssland är en viktig producent förnickel som används i elbilstillverkning.
Efterfrågan och därmed priset på järnmalm följde samma utveckling som flera andra metaller, med snabb prisökning i början på månaden och efter det nedgång. Priserna är nu återigen på väg upp. Ukraina producerar nästan dubbelt så mycket järnmalm som Sverige vilken är en förklaring till den instabila situationen på marknaden.

.

Se diagram och statistik över metallpriser i mars (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-04-05