Foto som visar skärning i strandvall.

Skärning i strandvall. Foto: Jonas Ising, SGU.

8 april 2022

Nio län får nya och uppdaterade jordartsdata

Nu finns nya geologiska data för samhällsplanering i flera områden i Sverige. Informationen kring Slite kan exempelvis användas som underlag vid en kommande tillståndsprocess.

Jordartsinformation är viktiga underlag i planeringen av ett hållbart samhälle. SGU har tagit fram skalenliga jordartsdata för klimatanpassning och samhällsplanering i områden som tidigare har saknat detta.

Gotlands län, Skåne län och Västra Götalands län

Ny och mer detaljerade jordartsdata finns kring Slite på Gotland. Informationen kan bli ett viktigt underlag i den kommande tillståndsprocessen för kalkbrytning i området. I området runt Malmö finns uppdaterad och harmoniserad information om jordlagren. Förbättrad jordartsinformation finns även kring Alingsås, som är ett område klassat som riskområde för skred.

Dalarnas län, Örebro län och Södermanlands län

Uppdaterad och förbättrad jordartsinformation finns för områden runt Idre, Örebro och Nyköping. I Nyköpingsregionen finns områden som kan påverkas av kommande klimatförändringar med exempelvis ökad risk för skred och ras. I samband med att Trafikverket bygger ut Ostlänken kan markanvändningen i regionen öka, vilket gör den nya informationen extra aktuell.

Norrbottens-, Västerbottens- och Jämtlands län

I norra Sverige finns nya jordartsdata tillgängliga för områden längs nedre delarna av Lule- och Piteälvdal, runt Arjeplog, Arvidsjaur och Ammarnäs. I Jämtland bidrar ett större kartläggningsprojekt med ny jordartsinformation för de centrala områdena Flåsjön, Myrviken, Hammarstrand, Offerdal, Utanede och Bispgården samt för fjällområdena Sylarna, Storulvån, Skarsfjället, Härjångsfjällen och Oviksfjällen.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare för jordarter, i WMS-tjänster samt via beställning hos vår kundtjänst.

Länk till SGU:s kartvisare för jordarter i skala 1:25 000–1:100 000 (öppnas i nytt fönster)

Länk till våra WMS-tjänster

Senast granskad 2022-04-08